Dobrodošli na prezentaciju
likovnih elemenata

"Likovni elementi" su pristupačni svima, osobama sa senzornim smetnjama i osobama sa teškoćama u učenju ili komunikacijskim poteškoćama.

Web aplikacija nastala u okviru projekta "Inkluzivna galerija".

Likovni Elementi

Predlog projekta Vanje Novaković Likovni elementi autorka je postavila u adekvatan početni, strukturalni okvir koji, zahvaljujući promišljenom UI/UE dizajnu aplikacije, povećava dostupnost sadržaja OI publici. Razradom kolornih odnosa, postavljenih u odnose pozitivnog i negativnog prostora ekranske slike, OI publika sa ograničenim vizuelnim kapacitetima dobija mogućnost za boljim uvidom u date informacije. Interaktivni pristup aplikaciji omogućava da korisnici samostalno određuju vremenske okvire čitanja slike, čime autorka afirmiše razvoj kapaciteta OI korisnika. Zvučni opisi ekranske slike i sadržaja, upotpunjuju simplifikovane tranzicije animiranih elemenata slike i čine da predstavljen sadržaji budu jasni, čitljivi i percipirani sa punim razumevanjem.

www.inkluzivnagalerija.rs

Autor

Vanja Novakovic (1992.) je novomedijska umetnica. Diplomirala 2018. godine na Katedri za nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Nagrađena „Dragan Rakić“ nagradom za najbolji rad iz predmeta Digitalna slika i oblasti novih likovnih medija 2018. godine. Trenutno na master studijama na Katedri za Nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine.

www.vanjanovakovic.com

Izrada : www.lukalopicic.com